Vår huvudsakliga syssla är bud och distribution i Stockholm med en radie på 10 mil som utgår från Stockholm. Självfallet åtar vi också andra transporter som färja och kranbil, med samarbete med andra åkerier.

Vi levererar bland annat livsmedel till butiker och affärer. Vi levererar även trycksaker och papper till tryckerier och liknande, utställnings och mässtransporter går även att ordna. Vi är inte främmande för olika transporter, vi försöker göra det bästa för våra kunder.

Det som är det ledande inom vårt arbete är att vi är ert
ansikte mot era kunder och skall uppträda tillmötesgående och trevligt.